2.OBVESTILO O ODKUPU GROZDJA

Odkup grozdja sorte RIZVANEC bo v soboto 9.9.2023.

Predhodna najava na tel. št. 02 561 13 40  je obvezna.