4.OBVESTILO O ODKUPU GROZDJA

Odkup grozdja sorte:

MUŠKAT OTTONEL bo v nedeljo 17.9.2023

MODRI PINOT bo v ponedeljek 18.9.2023

Predhodna najava na tel. št. 02 561 13 40  je obvezna.