6. OBVESTILO O ODKUPU GROZDJA

Odkup grozdja sorte:

ZELENI SILVANEC bo v nedeljo 24.9.2024

MEŠANO BELO bo v nedeljo 24.9.2024

Predhodna najava na tel. št. 02 561 13 40  je obvezna.