Celjske mesnine z dežele d.o.o.
Autoput Beograd – Novi Sad 9611080 Beograd, Zemun


Telefon: (+381) 11 3750 227
Direktor, Dane Mioković Telefon: (+381) 11 3750 179


Komercijalisti:
Damjan Milutinović, Mob: (+381) 64 825 7957
Dejan Božić, Mob: (+381) 64 104 2135
Mladen Ristić, Mob: (+381) 64 104 2132