Awards

1993 Ljubljana vintage 1991 dry champion
vintage 1990 golden medal
vintage 1991 semi-dry silver medal
Prešov vintage 1990 golden medal
Gornja Radgona vintage 1990 big golden medal
vintage 1991 dry big golden medal
vintage 1991 semi-dry big golden medal
1994 Ljubljana vintage 1991 dry silver medal
vintage 1991 semi-dry silver medal
vintage 1992 dry silver medal
vintage 1992 semi-dry silver medal
Gornja Radgona vintage 1991 dry golden medal
vintage 1991 semi-dry golden medal
1995 Zagreb vintage 1993 silver medal
Gornja Radgona vintage 1991 dry champion
vintage 1991 pols big golden medal
vintage 1991 extra dry golden medal
vintage 1993 golden medal
Ljubljana vintage 1991 golden medal
vintage 1992 silver medal
1996 Bruxseles vintage 1994 golden medal
Beograd vintage 1994 golden medal
Ljubljana vintage 1994 dry golden medal
vintage 1994 exstra suho silver medal
Gornja Radgona vintage 1994 golden medal
vintage 1992 golden medal
vintage 1993 golden medal
1997 Pariz vintage 1995 silver medal
Beograd vintage 1994 dry golden medal
vintage 1994 semi-dry golden medal
Zagreb vintage 1994 semi-dry silver medal
vintage 1994 dry silver medal
Ljubljana vintage 1994 semi-dry golden medal
vintage 1994 dry golden medal
vintage 1995 silver medal
Prešov vintage 1994 champion
Gornja Radgona vintage 1995 dry champion
vintage 1994 golden medal
vintage 1995 semi-dry golden medal
1998 Split vintage 1994 dry champion
vintage 1994 semi-dry golden medal
vintage 1995 dry golden medal
vintage 1995 semi-dry big golden medal
Zagreb vintage 1994 silver medal
vintage 1995 silver medal
vintage 1996 silver medal
Ljubljana vintage 1995 silver medal
Gornja Radgona vintage 1994 dry golden medal
vintage 1994 semi-dry golden medal
vintage 1995 dry golden medal
vintage 1995 semi-dry golden medal
vintage 1996 dry golden medal
vintage 1996 semi-dry golden medal
Beograd vintage 1994 dry golden medal
vintage 1994 semi-dry golden medal
1999 Pariz vintage 1994 silver medal
Split vintage 1994 champion
Ljubljana vintage 1994 golden medal
Bordeanx vintage 1996 bronasta medalja
London vintage 1994 bronasta medalja
vintage 1996 silver medal
Gornja Radgona vintage 1994 semi-dry champion
vintage 1994 dry golden medal
vintage 1996 dry golden medal
vintage 1996 semi-dry golden medal
vintage 1997 dry golden medal
vintage 1997 semi-dry golden medal
2000 Split vintage 1994 champion
Pariz vintage 1994 silver medal
vintage 1997 silver medal
Ljubljana vintage 1994 champion
vintage 1996 dry golden medal
vintage 1996 semi-dry golden medal
vintage 1995 golden medal
vintage 1998 golden medal
Gornja Radgona vintage 1998 champion
vintage 1995 dry golden medal
vintage 1995 semi-dry golden medal
vintage 1994 dry golden medal
vintage 1994 semi-dry golden medal
vintage 1997 golden medal
2001 Split vintage 1997 champion
vintage 1999 silver medal
vintage 1998 silver medal
vintage 1997 rose silver medal
Burxelles vintage 1998 silver medal
vintage 1999 silver medal
Ljubljana vintage 1997 semi-dry champion
vintage 1997 dry golden medal
vintage 1998 golden medal
vintage 1999 silver medal
Gornja Radgona vintage 1998 champion
vintage 1999 dry golden medal
vintage 1999 semi-dry golden medal
vintage 1998 rose silver medal
vintage 1998 semi-dry golden medal
2002 Split letnk 1999 semi-dry champion
vintage 1999 dry golden medal
vintage 1999 rose golden medal
vintage 1998 golden medal
vintage 2000 golden medal
Zagreb vintage 1999 dry champion
vintage 1999 semi-dry silver medal
vintage 2000 silver medal
Ljubljana vintage 2000 silver medal
Gornja Radgona vintage 1998 champion
vintage 1999 dry golden medal
vintage 1999 semi-dry golden medal
vintage 1999 rose silver medal
vintage 1999 semi-dry golden medal
vintage 1999 dry silver medal
2003 Split vintage 1998 champion
vintage 1999 semi-dry big golden medal
vintage 1999 dry golden medal
vintage 2000 dry golden medal
vintage 2000 semi-dry golden medal
vintage 2001 golden medal
vintage 2000 silver medal
Solum (Grčija) vintage 2000 silver medal
vintage 1999 bronasta medalja
Ljubljana vintage 2000 champion
vintage 1999 dry golden medal
vintage 1999 semi-dry golden medal
vintage 1998 golden medal
Gornja Radgona vintage 1998 golden medal
vintage 1999 dry golden medal
vintage 1999 semi-dry golden medal
vintage 2000 golden medal
London vintage 2000 bronasta medalja
2004 Bruxelles vintage 2001 silver medal
Split vintage 1999 dry champion
vintage 1999 semi-dry big golden medal
vintage 2001 dry big golden medal
vintage 2001 semi-dry big golden medal
vintage 2000 golden medal
vintage 1999 golden medal
Ljubljana vintage 2001 silver medal
vintage 1999 silver medal
Gornja Radgona vintage 2001 semi-dry champion
vintage 2001 dry golden medal
vintage 2000 dry golden medal
vintage 2000 semi-dry golden medal
vintage 1999 dry golden medal
vintage 1999 semi-dry golden medal
2005 Split vintage 2001 semi-dry champion
vintage 2001 dry golden medal
vintage 1999 rose silver medal
Zagreb vintage 2001 dry champion
vintage 2001 semi-dry silver medal
vintage 1999 rose bronasta medalja
Novi Sad vintage 2001 dry golden medal
vintage 2001 semi-dry golden medal
Gornja Radgona vintage 2001 dry golden medal
vintage 2001 semi-dry silver medal
vintage 2000 silver medal
vintage 2003 silver medal
vintage 2001 rose silver medal
2006 Split vintage 2003 dry champion
vintage 2003 semi-dry golden medal
vintage 2001 dry golden medal
vintage 2001 semi-dry silver medal
vintage 2001 brut silver medal
letnk 2001 rose silver medal
Zagreb vintage 2001 dry champion
letnk 2001 semi-dry golden medal
vintage 2003 semi-dry silver medal
vintage 2003 dry bronasta medalja
Ljubljana vintage 2001 dry silver medal
vintage 2001 semi-dry silver medal
vintage 2001 brut silver medal
2007 Split vintage 2004 dry silver medal
letnk 2004 semi-dry bronasta medalja
Mostar vintage 2003 dry golden medal
vintage 2003 semi-dry golden medal
vintage 2004 dry silver medal
vintage 2004 semi-dry silver medal
Novi Sad vintage 2004 dry golden medal
vintage 2004 semi-dry golden medal
Zagreb vintage 2003 dry silver medal
lentik 2003 semi-dry bronasta medalja
Ljubljana vintage 2003 dry silver medal
vintage 2003 semi-dry silver medal
vintage 2003 exstra dry silver medal
Prešov vintage 2004 dry golden medal
vintage 2004 exstra dry silver medal
2008 Split vintage 2004, poldry golden medal
vintage 2006, dry silver medal
vintage 2005, dry silver medal
vintage 2002, zelo dry silver medal
vintage 2005 exstra dry silver medal
Mostar vintage 2004, poldry golden medal
vintage 2006, dry silver medal
vintage 2006, poldry silver medal
Sarajevo vintage 2004, poldry champion
vintage 2003, dry golden medal
vintage 2006, poldry silver medal
Zagreb vintage 2004, dry silver medal
vintage 2004, poldry silver medal
Ljubljana vintage 2004, dry silver medal
vintage 2004, poldry silver medal
Prešov vintage 2005, dry golden medal
2009 Split vintage 2004 brut champion
vintage 2006, dry golden medal
Sarajevo vintage 2004, brut champion
Mostar vintage 2004, brut golden medal
letnk 2004, dry golden medal
Novi Sad vintage 2004, brut champion
vintage 2006, dry golden medal
Beograd vintage 2004, brut champion
Ljubljana vintage 2004, brut silver medal
Hong Kong vintage 2006, rose bronasta medalja
Gornja Radgona vintage 2006 champion
lenik 1999 golden medal
vintage 2004 golden medal
2010 Split vintage 2006, poldry golden medal - champion
vintage 2004, zelo dry golden medal
vintage 2006, dry silver medal
Novi Sad vintage 2004, zelo dry golden medal
vintage 2006, polsuho golden medal
vintage 2006, suho silver medal
London vintage 2004 commended
Gornja Radgona vintage 2004 golden medal
vintage 2006, polsuho golden medal
vintage 2006
vintage 2007
vintage 2006
vintage 2006
Festival vina LJ vintage 2007, brut 1. mesto
vintage 2004, brut 3. mesto
2011 Split vintage 2004, brut golden medal - champion
vintage 2006, suho golden medal
vintage 2006, polsuho silver medal
vintage 2007 silver medal
London vintage 2004 bronasta medalja
Gornja Radgona vintage 2006, suho champion
vintage 2004, zelo suho golden medal
vintage 2006, polsuho silver medal
vintage 2007, suho silver medal
vintage 2007, polsuho silver medal
Novi Sad zelo suho golden medal
suho golden medal
Festival vina LJ vintage 2006, suho 1. mesto
vintage 2006, brut 2. mesto
vintage 2007, rose 3. mesto
AWC Vienna vintage 2007, suho golden medal
vintage 2004 siegel
vintage 2008, rose siegel
2012 Split vintage 2007, polsuho zlata diploma
vintage 2007, brut zlata diploma
vintage 2004, brut zlata diploma
vintage 2007, suho zlata diploma
Agra vintage 2006 silver medal
vintage 2007 silver medal
vintage 2007 silver medal
vintage 2006 silver medal
vintage 2006 silver medal
vintage 2006 silver medal
SFV vintage 2007, suho 1. mesto
vintage 2006, brut 2. mesto
Decanter (LIWF) vintage 2004, brut bronze medal
2013 Agra vintage 2007, dry champion
vintage 2006 golden medal
vintage 2007 champion
vintage 2008 srebrna medalja
vintage 2008 silver medal
2014 Beograd vintage 2009, dry silver medal
vintage 2009, poldry big golden medal
vintage 2008, poldry golden medal
vintage 2006, brut bronasta medalja
Agra vintage 2008 silver medal
vintage 2009 silver medal
vintage 2008 silver medal
vintage 2009 silver medal
vintage 2009 champion
vintage 2006 golden medal
Ljubljana vintage 2009, dry silver medal
2015 Nemčija (Mundus Vini) brut silver medal
Bordeaux - Citadelles du Vin vintage 2011, zelo dry golden medal
Vino Slovenija vintage 2010 golden medal
vintage 2011 golden medal
vintage 2010 golden medal
vintage 2007 golden medal
vintage 2011 golden medal
vintage 2010 silver medal
vintage 2011 silver medal
2016 Portorož vintage 2012, poldry golden medal
vintage 2013, zelo dry golden medal
Gornja Radgona vintage 2012, Alya silver medal
vintage 2012, poldry silver medal
vintage 2007, brut nature (Koželj) golden medal
vintage 2011, dry ROSE silver medal
vintage 2012, zelo dry golden medal
vintage 2012, dry silver medal
Ljubljana vintage 2012, Selection golden medal
2017 Split vintage 2014, Selection brut golden medal
vintage 2013, poldry golden medal
vintage 2014, brut nature silver medal
Gornja Radgona vintage 2009, brut nature golden medal
vintage 2007, brut nature champion
vintage 2013, poldry golden medal
vintage 1999, Millesime golden medal
vintage 2014, Selection silver medal
vintage 2013, zelo dry golden medal
vintage 2012, dry ROSE golden medal
Citadelles du Vin, Bordeaux vintage 2007, brut nature golden medal
vintage 2014, Selection, brut silver medal
Great American International Wine Competition vintage 2012, rose suho golden medal
vintage 2009, Ciconia brut golden medal
zelo suho silver medal
Penina Traminec bronasta medalja
San Francisco vintage 2007, brut nature golden medal
vintage 2014, Selection, brut silver medal
San Francisco vintage 2012, rose suho silver medal
BEST BUY AWARD 2017/2018
Texas International Wine Competition Selection, brut 2014 double gold
Selection rose, brut 2013 golden medal
brut nature 2007 silver medal
Glass of Bubbly, London Selection, brut 2015 golden medal
rose, 2012 silver medal
2018 Vino Ljubljana rose 2012 svetovni champion
Great American International Wine Competition vintage 2012, rose suho dvojna zlata
Selecion, brut 2014 silver medal
Selection, rose brut 2013 silver medal
Ciconia 2009 bronasta medalja
Mundus Vini Spring Tasting 2018 Ciconia 2009 golden medal
Vino Slovenija ZRP Ciconia 2010 golden medal
ZRP 2011, brut nature golden medal
ZRP polsuho 2014 golden medal
ZRP rose 2012 golden medal
ZRP Selection 2015 golden medal
ZRP Millesime 2010 silver medal
ZRP suho 2014 silver medal
Glass of Bubbly ZRP rose 2012 trophy
ZRP Selection rose silver medal
ZRP Selection brut zero bronasta medalja
Zlata penina brut nature 2011 bronasta medalja
2019 50 great sparkling wines ZRP Ciconia brut 2009 golden medal
ZRP Selection 2015 silver medal
ZRP Selection rose 2013 silver medal
ZRP rose 2012 silver medal
Zlata penina brut nature 2011 silver medal
Salon penečih vin SLO+CRO ZRP Selection 2015 3. mesto
Great American International Wine Competition Zlata radgonska penina Selection rose brut 2013 PLATINUM
Zlata radgonska penina rose suho 2012 golden medal
Zlata radgonska penina Selection brut 2015 silver medal
Zlata radgonska penina Ciconia brut 2012 silver medal
Zlata radgonska penina Selection sans dosage 2015 bronasta
Vino Slovenija 2019 ZRP rose suho 2015 golden medal
ZRP suho 2015 golden medal
ZRP Selection 2016 golden medal
Pet-nat Rrenina 2018 golden medal
Svečnično vino 2012 golden medal
ZRP zelo suho 2015 silver medal
ZP brut nature 2012 silver medal
SRP muškat 2018 silver medal
ZRP Selection sans dosage 2015 silver medal
Traminec 2018 silver medal
ZRP polsuho 2015 silver medal
Glass of Bubbly Pet-Nat Renina, brut golden medal v kategoriji »Forget me not« (ne pozabi me):
Zlata radgonska penina rose, suho silver medal v kategoriji »Light & Fruity« (lahkotno in sadno):
Zlata radgonska penina Selection, sans dosage silver medal v kategoriji »Zesty & Zingy« (energična in živahna):
Zlata radgonska penina, brut nature 2012 silver medal v kategoriji »Sea Breeze« (morski piš):
Zlata radgonska penina, suho silver medal v kategoriji »Sea Breeze« (morski piš):
Zlata radgonska penina Selection brut trofeja v kategoriji "Zesty&Zingy"
Slovenski festival vin ZLATA RADGONSKA PENINA ROSE, SUHO 2017 3. mesto
ZLATA RADGONSKA PENINA SELECTION BRUT 2016 2. mesto
ZLATA RADGONSKA PENINA, SUHO 2016 3. mesto
50 great sparkling wines 2020 ZRP Selection rose golden medal
ZRP Selection silver medal
Penina Gold rose (ameriška etiketa) silver medal
2020 Vino Slovenija 2020 Zlata radgonska penina Millésime 2008 champion
Traminec 2019 champion
Traminec izbor 1997 big golden medal
Zlata radgonska penina – suho 2016 golden medal
Zlata radgonska penina – polsuho 2016 golden medal
Zlata radgonska penina SELECTION rose - brut 2017 golden medal
Zlata radgonska penina SELECTION – brut 2016 golden medal
Pet-Nat Renina 2019 golden medal v BIO
Zlata radgonska penina brut nature 2014 silver medal
Zlata radgonska penina rese – suho 2017 silver medal
Golden Pearls – suho 2016 silver medal
Silver Pearls – polsuho 2018 silver medal
Sweet Pearls – sladko 2019 silver medal
Sauvignon »Radgona« 2019 silver medal
Tigrovo vino 2019 silver medal
Miklavževo vino 2000 silver medal
Decanter Zlata penina brut nature 2014 bronasta medalja
Zlata radgonska penina Selection brut bronasta medalja
Zlata radgonska penina Millesime 2008 silver medal
Taminec 2019 silver medal
Zlata radgonska penina Selection rose brut commended
Glass of Bubbly Zlata radgonska penina Rose, suho torofeja, Dessert
Untouched by Light, brut golden medal, Creamy
Zlata radgonska penina Millesime 2008 silver medal, Zesty & Zingy
Zlata radgonska penina Selection rose, brut silver medal, Dessert
Pet-Nat Renina 2019 silver medal, Forget me not
Srebrna radgonska penina, suho silver medal, Creamy
Zlata penina brut nature 2014 silver medal, Sea Breeze
Zlata radgonska penina, brut silver medal, Zesty & Zingy
Zlata radgonska penina Selection, sans dosage bronasta medalja, Zesty & Zingy
2021 Decanter Zlata radgonska penina rose, 2017 platina
Untouched by Light 2016 srebro
ZRP Selection 2018 bron
ZRP Millesime 2008 bron
Vino Slovenija ZRP Millesime 2008 champion
ZRP Selection magnum 1,5 l, brut, 2015 golden medal
ZRP rose suho, 2018 golden medal
Golden pearls, suho, 2017 golden medal
Zlata penina brut natur, 2015 golden medal
ZRP Selection rose, brut, 2018 golden medal
ZRP Selection, sans dosage, 2018 silver medal
ZRP Selection, brut, 2018 silver medal
ZRP polsuho, 2017 silver medal
ZRP suho, 2017 silver medal
Muscat pearls, sladko, 2020 silver medal
Silver pearls, polsuho, 2020 silver medal
Glass of Bubbly ZRP Selection sans dosage trofeja
ZRP Millesime 2008 golden medal
ZRP rose suho, 2018 golden medal
UtbL 2017 golden medal
ZRP Selection rose silver medal
Zlata penina brut natur, 2015 silver medal
ZRP Selection brut 2018 silver medal
GREAT AMERICAN INTERNATIONAL WINE COMPETITION, 2021, New York Penina Gold, brut platina
Penina Gold, Rose - Extra Dry silver medal
50 Great Sparkling Wines of the World 2022 Zlata radgonska penina Selection, brut silver medal
Zlata penina, brut nature golden medal
Zlata radgonska penina Millesime 2008, brut nature silver medal
Zlata radgonska penina rose, suho silver medal
2022 Decanter Zlata radgonska penina rose, NV bronasta medalja
Zlata radgonska penina Selection, brut bronasta medalja
Traminec bronasta medalja
Vino Slovenija Zlata radgonska penina Selection, brut, 1,5 l champion
Zlata radgonska penina Selection sans dosage, 3 l golden medal
Zlata radgonska penina Millesime golden medal
Zlata radgonska penina, brut golden medal
Zlata radgonska penina, suho golden medal
Svečnično vino golden medal
Sauvignon Radgona golden medal
Zlata radgonska penina Selection, sans dosage silver medal
Zlata radgonska penina Selection, brut silver medal
Zlata radgonska penina, polsuho silver medal
Zlata radgonska penina rose, suho silver medal
Traminec silver medal
USA WINE RATINGS Penina Gold, brut golden medal
Penina Gold, Rose - Extra Dry golden medal & rose wine of the year
Silver Pearls - Extra Dry silver medal