6. OBVESTILO O ODKUPU GROZDJA

Odkup grozdja sorte TRAMINEC.

Sreda, 13.9.2017

Predhodna najava na te. št. 02 561 13 40 je obvezna.

Written by