Sklic skupščine

Na podlagi točke 9.2. Statuta delniške družbe Radgonske gorice Gornja Radgona, Jurkovičeva ulica 5, Gornja Radgona in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe sklicuje

 

21 . SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE

RADGONSKE GORICE GORNJA RADGONA d.d.

 

ki bo 28/08-2017 ob 12.00 uri v prostorih družbe, Jurkovičeva 5, GORNJA RADGONA.

 

Dokument:  Sklic skupščine 2017 (pdf)

Written by