Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

Zaščita pravic
Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu https://radgonske-gorice.si in http://dompenine.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last podjetja Radgonske gorice d.o.o. in je informativne narave.

Omejena odgovornost
Radgonske gorice d.o.o. ne odgovarja za uporabo spletnih strani https://radgonske-gorice.si in http://dompenine.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Radgonske gorice d.o.o. se bo trudilo za pravilnost informacij. Radgonske gorice d.o.o. lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Omejena pravica uporabe vsebin
Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu https://radgonske-gorice.si in http://dompenine.si za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

Varovanje podatkov
Radgonske gorice d.o.o. bo z vsemi podatki zbranimi na straneh https://radgonske-gorice.si in http://dompenine.si razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.

Obvestilo posameznikom po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov

 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov: RADGONSKE GORICE Gornja Radgona d.o.o., Jurkovičeva ulica 5, 9250 Gornja Radgona, info@radgonske-gorice.si
 • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): Za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov je imenovana Andreja Novak.
  Kontakt: andreja.novak@radgonske-gorice.si
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Radgonske gorice d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi osebne privolitve posameznikov. Navedeni osebni podatki se hranijo v skladu z namenom zbiranja in obdelave teh podatkov, sicer pa najdlje do preklica s strani posameznika. Osebnih podatkov Radgonske gorice d.o.o. ne bo posredovalo tretjim osebam. V okviru obdelave osebnih podatkov imajo prijavljene osebe pravico dostopa do svojih osebnih podatkov, njihove dopolnitve oz. popravka ali omejitve obdelave. V tem primeru je temelj za obdelavo osebnih podatkov osebna privolitev oseb, zato lahko to privolitev kadarkoli prekličejo, kar bo upoštevano za naprej.
 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Osebna privolitev v skladu s 7. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR).
 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov * osebnih podatkov, če obstajajo: Osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Z njimi bodo seznanjeni zgolj zaposleni pri Radgonske gorice d.o.o, ki skrbijo za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov za v naprej določene namene.
 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
 • Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja: Osebni podatki se bodo hranili trajno v skladu z namenom zbiranja in obdelave teh podatkov, sicer pa najdlje do preklica s strani posameznika.
 • Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: S pisno zahtevo, poslano na naslov podjetja Radgonske goriice d.o.o., lahko posameznik kadarkoli zahteva dostop, dopolnitev, popravek ali omejitev obdelave. Zaradi narave in namena obdelave ni mogoče zahtevati izbrisa osebnih podatkov ali ugovarjati obdelavi osebnih podatkov. V zahtevi je treba navesti, katere osebne podatke bi želeli spremeniti oziroma kako drugače sporočiti, kako bi želeli omejiti njihovo uporabo. Na podano zahtevo bo Radgonske gorice d.o.o. odgovorilo v skladu z veljavnimi predpisi.
 • Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev lahko posameznik kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožba se lahko poda Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).
 • Dodatne informacije:
  • Zagotovitev osebnih podatkov temelji na osebni privolitvi posameznika.
  • Posameznik ni dolžan zagotoviti osebnih podatkov.

* Točka (9) člena 4 Splošne uredbe.

Posebno sporočilo za starše
Stran, ki jo trenutno obiskujete, je ena od spletnih strani, namenjenih splošni javnosti. Določene spletne strani bodo občasno varovane s posebnimi določili o varovanju zasebnosti in ne s splošnimi, ki bodo vsebovala posebna določila glede otrok in zasebnosti. Spletna trgovina vsebuje obrazec s katerim potrjujete ob naročilu alkoholnih pijač svojo polnoletnost.

Mladoletne osebe
Radgonske gorice d.o.o. ne namerava zbirati osebnih podatkov od oseb, mlajših od 18 let. Po potrebi bo podjetje otroke posebej opozorilo, naj naših spletnih straneh ne uporabljajo. Radgonske gorice d.o.o. spodbuja vse starše, da otroke poučijo o varni in odgovorni uporabi njihovih osebnih podatkov na vseh spletnih straneh, ter da naj ne uporabljajo spletnih strani, ki vsebujejo izdelke namenjene polnoletnim osebam.

Zakon in pristojnost
Mladoletnim osebam je prodaja alkoholnih pijač prepovedana, zato mora biti kupec polnoleten v času oddaje naročila. V nasprotnem primeru prodajalec takoj odstopi od prodaje blaga. Če dostavljalec dvomi, da je oseba, ki prevzema naročeno blago, polnoletna, sme za preverjanje polnoletnosti zahtevati osebni dokument.

Ministrstvo za zdravje opozarja : prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.

Pogoje uporabe in vašo uporabo Spletne strani ureja pravo Slovenije, ne glede na njegovo izbiro predpisov prava in določbe Konvencije ZN o prodaji blaga in drugih predpisov EU ali lokalnih predpisov s podobno vsebino. Sodišče splošne pristojnosti, s sedežem v Murski Soboti, bo imelo izključno pristojnost v zvezi z vsemi in vsakim sporom, ki izhaja, je povezan z/ali v zvezi s temi Pogoji uporabe in/ali Spletne Strani ali v katerem so ti pogoji uporabe in/ali spletnega mesta materialno dejstvo.